Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

СМС сервиси, провјере путем јединственог броја 091 110 122


Статус документа/захтјева


Тренутни статус документа/захтјева за издавање новог документа грађанин може провјерити слањем СМС поруке одговарајућег садржаја на јединствени број телефона 091 110 122 и то за:

а.  Личну карту - слањем текстуалне поруке: “lk
б.  Возачку дозволу - слањем текстуалне поруке: “vd
ц.  Путну исправу - слањем текстуалне поруке: “pi” или “pi [број_захтјева]” ако се врши провјера за малољетно лице (нпр. “pi p-1212-00”)
  

Напомена: [број_захтјева] може да се шаље у оригиналном запису: “P-1212-00” или у форматима “p 1212 00”, “p121200”, “P 1212 00”, “P121200”;


Напомена: Приликом слања поруке, текст поруке нема ограничење у кориштењу малих и великих слова. Важно је да се текст порукe напише у напред описаном формату.
ВАЖНО: Предуслов за кориштење СМС услуге МУП-а РС је да грађанин лично пријави свој број телефона код организационе јединице МУП-а РС надлежне за издавање докумената у мјесту у којем грађанин има пријављено пребивалиште/боравиште. Пријаву броја телефона грађанин може извршити приликом:
- подношења захтјева за издавање документа (лична карта, возачка дозвола, путна исправа),
- регистрације возила, или
- накнадно.
Цијена СМС услуге је 0,10 КМ по поруци коју грађанин пошаље.
Услугу СМС сервиса могу да користе сви грађани Републике Српске без обзира да ли су претплатници мобилне телефоније код Мтел-а, Еронет-а или БХ Телекома.