Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

СМС сервиси, провјере путем јединственог броја 091 110 122


Пријаву на одређени сервис ради добијања обавјештења грађанин може извршити слањем СМС поруке одговарајућег садржаја на јединствени број телефона 091 110 122 и то за сервисе:

а.  Документ - слањем текстуалне поруке: „prijavi dokument“

  Добија се обавјештење о истеку важења документа личне карте, возачке дозволе и путне исправе тридесет дана прије истека важности сваког документа.
б.  Регистрација - слањем текстуалне поруке: „prijavi registracija“

 Добија се обавјештење о истеку важења регистрације возила тридесет дана прије истека важности регистрације.
ц.  Бодови – слањем текстуалне поруке: „prijavi bodovi“

  Добија се обавjештење о престанку важности казнених бодова, на дан истека тј. престанка важности казнених бодова.

Напомена: Приликом слања поруке, текст поруке нема ограничење у кориштењу малих и великих слова. Важно је да се текст порукe напише у напред описаном формату.
ВАЖНО: Предуслов за кориштење СМС услуге МУП-а РС је да грађанин лично пријави свој број телефона код организационе јединице МУП-а РС надлежне за издавање докумената у мјесту у којем грађанин има пријављено пребивалиште/боравиште. Пријаву броја телефона грађанин може извршити приликом:
- подношења захтјева за издавање документа (лична карта, возачка дозвола, путна исправа),
- регистрације возила, или
- накнадно.
Цијена СМС услуге је 0,10 КМ по поруци коју грађанин пошаље.
Услугу СМС сервиса могу да користе сви грађани Републике Српске без обзира да ли су претплатници мобилне телефоније код Мтел-а, Еронет-а или БХ Телекома.