Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

СМС сервиси, провјере путем јединственог броја 091 110 122


Одјава са сервиса


Одјаву са сервиса ради престанка добијања обавјештења грађанин може извршити слањем СМС поруке одговарајућег садржаја на јединствени број телефона 091 110 122 и то:

а. Одјава са једног одређеног сервиса - слањем текстуалне поруке: „odjavi [име сервиса]“ (нпр. „odjavi dokument“, „odjavi registracija“, „odjavi bodovi“)
     
б. Истовремена одјава са свих сервиса - слањем текстуалне поруке: „odjavi sve“.

Напомена: Приликом слања поруке, текст поруке нема ограничење у кориштењу малих и великих слова. Важно је да се текст порукe напише у напред описаном формату.
ВАЖНО: Предуслов за кориштење СМС услуге МУП-а РС је да грађанин лично пријави свој број телефона код организационе јединице МУП-а РС надлежне за издавање докумената у мјесту у којем грађанин има пријављено пребивалиште/боравиште. Пријаву броја телефона грађанин може извршити приликом:
- подношења захтјева за издавање документа (лична карта, возачка дозвола, путна исправа),
- регистрације возила, или
- накнадно.
Цијена СМС услуге је 0,10 КМ по поруци коју грађанин пошаље.
Услугу СМС сервиса могу да користе сви грађани Републике Српске без обзира да ли су претплатници мобилне телефоније код Мтел-а, Еронет-а или БХ Телекома.