Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

СМС сервиси, провјере путем јединственог броја 091 110 122


Казнени бодови


Казнене бодове грађанин може провјерити слањем СМС поруке одговарајућег садржаја на јединствени број телефона 091 110 122 и то за:
а.  Појединачни износ казнених бодова изречених по одређеном прекршајном налогу- слањем текстуалне поруке: „bodovi [број_прекршајног_налога]“ (нпр. „bodovi 0020110002“)

 Као одговор се добија број казнених бодова за наведени број прекршајног налога.
б.  Укупан износ бодова (важећих и неважећих) - слањем текстуалне поруке: “bodovi sve

 Као одговор се добија укупан број казнених бодова по свим прекршајним налозима.

Напомена: Приликом слања поруке, текст поруке нема ограничење у кориштењу малих и великих слова. Важно је да се текст порукe напише у напред описаном формату.
ВАЖНО: Предуслов за кориштење СМС услуге МУП-а РС је да грађанин лично пријави свој број телефона код организационе јединице МУП-а РС надлежне за издавање докумената у мјесту у којем грађанин има пријављено пребивалиште/боравиште. Пријаву броја телефона грађанин може извршити приликом:
- подношења захтјева за издавање документа (лична карта, возачка дозвола, путна исправа),
- регистрације возила, или
- накнадно.
Цијена СМС услуге је 0,10 КМ по поруци коју грађанин пошаље.
Услугу СМС сервиса могу да користе сви грађани Републике Српске без обзира да ли су претплатници мобилне телефоније код Мтел-а, Еронет-а или БХ Телекома.