Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Средња школа унутрашњих послова


Средња школа унутрашњих послова је настала 1992. године упоредо са настанком Републике Српске. Дјелтност Средње школе унутрашњих послова Бања Лука је била школовање и стручно оспособљавање кадрова за обављање послова полицајца – техничара за полицијске послове, кроз редовно четворогодишње школовање.
Школа је функционисала до 2001. године, када је промовисана посљедња VIII класа СШУП-а. У непуних десет година егзистирања у оквиру МУП-а РС одшколовано је 1.139 полицајаца – техничара за послове безбједности.
Влада Републике Српске донијела је 30.03.2023. године на 14. сједници Одлуку о оснивању Јавне установе Средње школе унутрашњих послова. Разлози за оснивање наведене школе су дугорочно рјешење питања људских ресурса у Министарству унутрашњих послова, наставак традиције средњошколског полицијског образовања и омогућавање наставка полицијског школовања на високошколским институцијама.
Претходно је Комисија за утврђивање испуњености услова за оснивање Средње школе унутрашњих послова Министарства просвјете и културе Републике Српске утврдила да су испуњени услови за оснивање школе с обзиром да постоји потреба за школовањем у занимању полицајац - техничар за полицијске послове, да су обезбјеђена средства за оснивање и рад школе, простор, опрема и наставна средства у складу са педагошким стандардима и нормативима, потребан број наставника и стручних сарадника, обезбјеђени услови за обављање практичне наставе, фискултурна сала и најмање једно игралиште на отвореном.
Упис ученика у школску 2023/24. годину у Средњу школу унутрашњих послова биће дефинисан јавним позивом које ће расписати сама установа.


Услови за упис ученика у Средњу школу унутрашњих послова

У Средњу школу унутрашњих послова ће се моћи уписати ученици који су завршили прва два разреда средње школе, под условом да имају минимално добар успјех и врлодобро владање, те да нису старији од 18 година.

Услови за пријем у Средњу школу унутрашњих послова и избор кандидата дефинисани су:
- Правилником о општим и посебним условима за пријем у средњу школу унутрашњих послова и избор кандидата који учествују у јавном конкурсу за редовне ученике Средње школе унутрашњих послова који можете преузети овдје
- Правилником о измјени правилника о општим и посебним условима за пријем у средњу школу унутрашњих послова и избор кандидата који учествују у јавном конкурсу за редовне ученике Средње школе унутрашњих послова који можете преузети овдје

ЈАВНИ КОНКУРС за упис ученика у трећи разред Средње школе унутрашњих послова можете преузети овдје

Питања за тест опште информисаности


ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА У ТРЕЋИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА И ЊИХОВОМ УПУЋИВАЊУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У ШКОЛСКОЈ 2024-25. ГОДИНИ


 

Права и обавезе
Ученици на почетку школовања с Министарством унутрашњих послова закључују Уговор о међусобним правима и обавезама.

Звање по завршеном школовању

Полицајац - техничар за полицијске послове


КОНТАКТ
Детаљније информације о упису у Средњу школу унутрашњих послова могу се добити: