Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УН МИРОВНЕ МИСИЈЕ


Послови везани за упућивање у операције подршке миру у иностранству у Министарству унутрашњих послова Републике Српске одвијају се преко Одјељења за међународну сарадњу. Припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске од 2000. године учествовали у сљедећим мировним мисијама УН-а:
- Источни Тимор (UNMISET)
- Либерија (UNMIL)
- Кипар (UNFICYP)
- Судан (UNMIS)
- Јужни Судан (UNMISS)
- Конго (MONUSCO)

Поступак пријаве за учешће у мировним мисијама УН-а

Послове везане за упућивање полицијских службеника у операције подршке миру у иностранству у Министарству унутрашњих послова Републике Српске обавља Одјељење за међународну сарадњу (даље у тексту Одјељење), Служба министра.

Процедура избора кандидата у Министарству унутрашњих послова Републике Српске започиње испуњавањем Упитника о заинтересованости за учешће у мировним мисијама (овдје), који се уз пропратни акт потписан од стране руководиоца надлежне организационе јединице доставља Одјељењу,

Основни (минимални) услови за учешће у мировним мисијама УН-а су сљедећи:

1. Најмање 8 година ефективног стажа у полицијским службама за мушкарце, а минимално 5 година ефективног стажа за жене,

2. Активно знање енглеског језика (читање, писање и разумијевање),

3. Добро физичко и психичко здравље, те задовољавајућа физичка кондиција,

4. Успјешни резултати у досадашњем раду,

5. Положен испит за возача „Б“ категорије.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске, по основу достављених упитника, идентификује кандидате који задовољавају основне услове за учешће у мировним мисијама УН-а, те апликације заинтересованих кандидата из свог састава, уз потребну документацију прослеђује Министарству безбједности БиХ.

Поступак селекције, избор и тестирање избараних кандидата за учешће у мировним мисијама УН-а

Министарство безбједности БиХ прави списак кандидата који испуњавају услове за учешће у мировној операцији, уважавајући стручност, искуство, националну, регионалну, полну заступљеност кандидата, као и равноправну заступљеност министарстава унутрашњих послова, односно полицијских служби или агенција. Након избора кандидата слиједи тестирање знања енглеског језика и познавања рада на рачунару у организацији Министарства безбједности БиХ.

Обука кандидата за учешће у мировним мисијама УН-а

Искључиво кандидати који успјешно положе тест енглеског језика и познавања рада на рачунару испуњавају услов за учешће на предмисионој припремној обуци.

Предмисиона обука дизајнирана је у сврху припреме и обуке полицијских службеника из свих полицијских агенција из БиХ који ће бити упућени у мировне мисије УН-а и који, као такав, представља основни облик предмисионе обуке у БиХ и исти се реализује у Центру за обуку за подршку мировним операцијама у Бутмиру, Сарајево. Обука траје двије седмице, а на крају обуке полазници полажу завршни испит и добијају сертификат.

SAАT тестирање Кандидати који су успјешно положили предмисиону обуку, приступају SAАT тестирању, које обавља Тим УН-а који се бави процјеном и подршком у избору кандидата за учешће у мировним мисијама УН-а. SAАT тест обухвата: провјеру познавања енглеског језика, интервју, тест вожње, тест руковања оружјем и процјену вјештине гађања. SAАT тестирање у правилу обавља се сваке двије године и само кандидати који успјешно положе овај тест могу да се пријављују на конкурсе за УН мировне мисије.

Пријава на конкурсе за попуњавање упражњених радних мјеста у оквиру УН мировних мисија и избор кандидата

По пристизању конкурса из Министарства безбједности БиХ за замјену полицијских службеника којима је престало ангажовање у УН мисији, Одјељење, телефоном и електронском поштом обавјештава искључиво оне кандидате који задовољавају услове прописане конкурсом, а који су претходно успјешно положили тест енглеског језика и завршили предмисиону обуку и SAАT тест. Спискови заинтересованих кандидата са документацијом траженом конкретним конкурсом се достављају Министарству безбједности БиХ.
Министарство безбједности БиХ прави листу кандидата и исту доставља организатору мировне мисије, посредством Министарства иностраних послова БиХ, односно Сталне мисије БиХ при УН-у. Након што организатор мировне мисије обави телефонске интервјуе са кандидатима и изврши оцјену кандидата, обавијест о коначно изабраним кандидатима доставља се, посредством Сталне мисије БиХ при УН-у, Министарству безбједности БиХ.

Поступак који слиједи након избора кандидата за учешће у мировним мисијама УН-а

По избору једног или више кандидата приступа се обављању љекарских прегледа. Истовремено, у Министарству унутрашњих послова Републике Српске се завршавају административно-правни послови потребни за коначно упућивање полицијског службеника у земљу дестинације, као што су регулисање радно-правног статуса радника током трајања мандата у мисији, те задуживање униформе и потребне опреме.
Током учешћа у мировној мисији УН-а полицијски службеник Министарства унутрашњих послова Републике Српске остварује сва права из радно-правног односа, односно гарантује му се право на плаћено одсуство за вријеме трајања мировне мисије и друга права која произлазе из радно-правног статуса, те повратак на раније радно мјесто, односно распоређивање на друго радно мјесто у складу са стручном спремом и чином по истеку мандата у мировној мисији УН-а. Полицијски службеник је дужан у року од 30 дана од дана завршетка учешћа у мисији јавити се надлежном руководиоцу ради настављања радног односа.
Одјељење одржава редовне контакте и пружа потребну помоћ свим полицијским службеницима Министарства који се налазе у мировним мисијама УН-а.

За све додатне информације можете контактирати Одјељење за међународну сарадњу, Служба министра, које се налази у згради Владе Републике Српске (Ламела Б).

Адреса: Бања Лука, Трг Републике Српске 1

051 338 487; 051 338 844

Е-mail: medjunarodna.saradnja@mup.vladars.rs