Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ДИРЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ - СЛУЖБА ДИРЕКТОРА


Начелник Службе директора

Илија Плавша, рођен је 22.11.1972. године у Книну гдје је завршио основну и средњу школу. Вишу школу унутрашњих послова у Земуну завршио је 1997. године, а Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије у Сарајеву завршио је 2013. године. Радни однос у Министарству унутрашњих послова је засновао 2002. године као приправник у Полицијској станици Козарска Дубица. Обављао је следеће послове и задатке: инспектор криминалистичке полиције у Полицијској станици Козарска Дубица, затим инспектор криминалистичке полиције у Одјељењу за борбу против производње и промета опојних дрога Управе криминалистичке полиције, руководилац Тима за спровођење Стратегије за борбу против наркоманије, начелник Одјељења за сузбијање злоупотребе дрога у Управи криминалистичке полиције и стручни савјетник директора полиције. Дужност начелника Директора полиције-Службе директора је преузео 01.09.2023. године.

Контакт

051/334-310
051/334-309
direktor@mup.vladars.rs
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


Руководи и организује рад Службе и стара се о законитом, благовременом и ефикасном извршавању послова и задатака, прати и проучава рад Службе, информише директора полиције о томе и предлаже конкретне мјере, анализира изјештаје, информације и друге материјале у вези са стањем и појавама у области унутрашњих послова, обавља одређене протоколарне послове и друге послове које му одреди директор полиције. Сачињава планове, извјештаје, анализе и информације из дјелокруга рада. Обавјештава директора полиције о свим битним питањима из дјелокруга рада и одговоран је за рад, резултате рада и извршење задатака из надлежности Службе.


Организациона шема