Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ИНТЕГРИТЕТА И ЗАКОНИТОСТИ У РАДУ


Начелник

Милосав Савковић, рођен 14.08.1973. године у Јајцу, гдје је завршио основну и средњу школу. Вишу школу унутрашњих послова завршио је 2003. године, а затим и Високу школу унутрашњих послова 2005. године, чиме је стекао звање дипломирани правник унутрашњих послова. У МУП-у Републике Српске је био запослен од 1994. године до 2006. године када је обављао послове полицајца и криминалистичког инспектора у СЈБ Јајце, ЦСБ Бијељина, ЦСБ Бања Лука и Управи криминалистичке полиције.
Од 2006. године прелази у Посебно одјељење за сузбијање корупције и организованог криминала - Специјално тужилаштво Републике Српске на послове истражиоца кривичних дјела организованог криминала и најтежих облика привредног криминала.
У МУП Републике Српске се враћа у јулу мјесецу 2016. године на послове криминалистичког инспектора у Управу криминалистичке полиције, a од септембра на послове начелника Одјељења за организовани криминалитет и дроге у Полицијској управи Бања Лука. Послове начелника Управе за организовани и тешки криминал у МУП-у Републике Српске обављао је од јануара 2019. године до децембра 2020. године, када је именован за начелника Службе за заштиту интегритета и законитости у раду.

Контакт

051/334-361, 051/334-360
051/334-397
integritet.zakonitosturadu@mup.vladars.rs
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


НАДЛЕЖНОСТИ


  • прати и врши надзор над примјеном законских и подзаконских прописа, професионалних стандарда и најбоље праксе полицијских агенција,
  • унапређује примјену законских и подзаконских прописа у Министарству,
  • стара се о изградњи и заштити интегритета запослених у Министарству,
  • обезбјеђује услове за правовремено и законито поступање по представкама грађана,
  • планира, организује и омогућава непристрасно провођење унутрашњих и кривичних истрага, те дисциплинских поступака против полицијских службеника,
  • прати активности на заштити тајних и личних података,
  • сарађује са надлежним органима других полицијских агенција у БиХ, других држава, регионалних и међународних полисијских организација.

Организациона шема