Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

СЛУЖБА МИНИСТРА


Начелник Службе министра

Драгица Ђукић, рођена је 23.10.1963. године у Мраовом Пољу, Општина Костајница. По занимању је дипломирани правник са положеним правосудним испитом.
Први радни однос засновала је као судијски приправник у Општинском суду у Хрватској Костајници.
У Министарству унутрашњих послова Републике Српске запослена је од 1993. године, а обављала је сљедеће послове: инспектор на сузбијању малољетничке делинквенције и наркоманије, инспектор потражне дјелатности, инспектор криминалистичке полиције у Одјељењу за спречавање општег криминалитета, начелник Одјељења за криминалистичко-обавјештајне анализе, замјеник начелника Управе криминалистичке полиције, начелник Инспектората за ревизије и инспекције, начелник Инспектората за стандардизацију прописа и процедура и заштиту података, Главни дисциплински тужилац, члан, а потом и предсједник Полицијског одбора.
Од 01. фебруара 2019. године обавља послове начелника Службе министра.
Удата је и мајка је двоје дјеце.

Контакт

051/338-689
051/338-844
mup@mup.vladars.rs
Трг Републике Српске бр.1, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


 • организује и учествује у изради програма рада и извјештаја о раду Министарства и прати реализацију програма,
 • организује и прати благовремену припрему материјала за сједнице Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада), Народне скупштине Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина) и стара се о извршавању одлука Владе и Народне скупштине,
 • координира припрему мишљења на прописе које доноси Парламентарна скупштина БиХ и други органи на нивоу БиХ, а који су у непосредној вези са радом Министарства,
 • врши припреме за одржавање сједница Стручног колегија и стара се о спровођењу његових закључака,
 • прати реализацију послова и задатака у области унутрашњих послова, реализацију закључака ових органа који се односе на Министарство,
 • прати и проучава материјале о питањима и проблемима из области унутрашњих послова и о томе информише министра и предлаже конкретне мјере,
 • прати и информисање јавности о раду Министарства и остварује одређене задатке на плану сарадње Министарства са средствима информисања,
 • координира послове међународне сарадње у складу са законским прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине и споразумима потписаним са полицијским структурама Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта,
 • врши послове у вези са припремама за одржавање савјетовања и других састанака које организује и држи министар, послове пријема поште упућене министру, припрема и шаље одговоре министра,
 • стара се о документима и материјалима који су достављени министру,
 • врши одређене протоколарне послове,
 • прати рад организационих једница Министарства,
 • анализира појавне облике, предузима мјере унапређења и прати стање безбједности у Републици.

Организациона шема