Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ И ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ


Начелник управе

Бранка Савић, рођена је 07.05.1963. године у Бањој Луци, гдје је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1986. године на Економском факултету у Бањој Луци. У Београду је завршила постипломски студиј и одбранила докторат, те стекла звање доктора економских наука. У претходном периоду обављала је сљедеће послове и задатке: од 1986. до 2000. године - шеф рачуноводства, шеф финансијске оперативе и начелник Сектора за финансије у РЗ „Космос“; од 2000. до 2005. године - начелник Одјељења за финансије у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске; од 2005. године - координатор увођења трезорског пословања у Граду Бања Лука, шеф извршења буџета Града Бања Луке; од 2008. године интерни ревизир у Граду Бања Лука и свим његовим буџетским корисицима, руководилац Одсјека интерне ревизије у Градској управи Бања Лука. Од 01.05.2015. године обавља послове начелника Управе за материјално-финансијске и имовинске послове.

Контакт

051/334-364
051/334-394
umf@mup.vladars.rs
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


НАДЛЕЖНОСТИ


  • припрема и реализује програм модернизације органа Министарства,
  • управља путем трезорског пословања финансијским средствима МУП-а,
  • сачињава финансијске извјештаје, и одговорна је за процес планирања и цјелокупно финансијско пословање,
  • врши централизовану набавку материјала, услуга, реализацију капиталних пројеката, врши набавку наоружања и опреме за полицију, службених возила за потребе Министарства,
  • врши одржавање возног парка, обавља рачуноводствено-финансијске и имовинско-правне послове Министарства,
  • припрема анализе и информације о стању и кретању материјално-финансијских средстава,
  • обавља све послове у вези са изградњом, реконструкцијом, адаптацијом и опремањем објеката Министарства,
  • води евиденцију о стамбеном фонду Министарства,
  • сарађује са одговарајућим републичким органима и организацијама, пословним банкама, заједницама осигурања имовине и лица, и другим институцијама у вези вршења послова и задатака из домена рада Министарства.

Организациона шема