Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

КАБИНЕТ МИНИСТРА


Шеф Кабинета министра

Сања Драгичевић, рођена 1976. године у Котору. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2000. године. У Министарству унутрашњих послова Републике Српске запослена је од 2001. године. Радила на различитим пословима унутар Службе министра, а са позиције начелника Одјељења за европске интеграције у Министарству, именована на послове шефа Кабинета министра од јануара 2015. године.

Контакт

051/338-478
051/338-844
mup@mup.vladars.rs
Трг Републике Српске бр.1, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


  • организује рад Кабинета, непосредно обавља административне и протоколарне послове за министра,
  • прима информације и сарађује са другим органима републичке управе,
  • координира послове и води роковник састанака које организује и на које је позван министар,
  • припрема акте кореспонденције по налогу министра и стара се о законитом и благовременом извршавању обавеза министра, обавља и друге послове по налогу министра,
  • координира сарадњу и активности министра са органима и институцијама Републике Српске, Босне и Херцеговине и других земаља и међународним организацијама на пољу учешћа Министарства.

За свој рад одговоран је министру. Ангажује се у мандату министра.