Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ


 • Сваком држављанину БИХ и страном држављанину са одобреним сталним боравком у БИХ додјељује се ЈМБ у складу са законом.
 • ЈМБ садржи 13 цифара од којих првих шест представља датум рођења, других шест представља комбинацију пола и регистрационог подручја, а тринаеста цифра представља контролни број.
 • Држављанину се додељује само један ЈМБ, а исти ЈМБ се може додијелити само једном лицу.
 • Лицу које нема одређен ЈМБ исти одређује надлежни орган по пребивалишту, а новорођеном дјетету по мјесту рођења, односно уписа у матичну књигу рођених, у року од 15 дана од дана пријема захтјева.
 • Лицу које стиче држављанство БиХ као двојно одредиће се и ЈМБ у БиХ.
 • Дјетету држављанину БиХ рођеном у иностранству ЈМБ додјељује надлежни орган у мјесту последњег мјеста пребивалишта родитеља у БиХ, посредством дипломатско конзуларног представништва у БиХ.
 • Страном држављанину са одобреним сталним боравком у БиХ, ЈМБ одређује Министарство цивилних послова БиХ.
 • Захтјев за одређивање и евидентирање ЈМБ подноси се код надлежног органа у БиХ, а може се поднијети и путем ДКП БИХ у иностранству.
 • Лицу коме је престало држављанство БиХ ЈМБ се поништава, по службеној дужности, као и умрлим лицима.
 • ЈМБ новорођеном дјетету одређује се по службеној дужности приликом уписа у матичну књигу рођених, путем апликације и пројекта е-бебе и није потребно подношење захтјева нити прилагање било какве документације.
 • За лица која немају одређен ЈМБ захтјев код надлежног органа подноси се лично или овлаштени законски заступник, а за малољетно лице родитељ, старатељ, односно орган старатељства. Уз захтјев се прилаже извод из матичне књиге рођених и доказ о држављанству БиХ.
 • У поступку одређивања и евидентирања ЈМБ не плаћа се такса.
 • ЈМБ представља лични податак и обрада и пренос, као таквог, може се вршити искључиво у складу са законом.
 • Лице или родитељ који не поднесе захтјев за додјелу ЈМБ чини прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 30 КМ до 300 КМ.

Обрасци